=

Tandtechnisch Laboratorium

Wanneer we voor u een tandtechnisch werkstuk (laten) maken of wanneer u uw prothese aan ons aanbiedt voor reparatie, krijgt u te maken met techniekkosten. Globaal zijn techniekkosten in de tandheelkunde onder te brengen in twee groepen, namelijk ingekochte techniek en techniek in eigen beheer.

Tandtechniek in eigen beheer
Wanneer tandtechnisch werk uitgevoerd wordt door een tandtechnieker die in dienst is van een tandarts of tandheelkundige praktijk is er sprake van techniek in eigen beheer. In onze praktijk hebben we gekozen voor een tandtechnieker in loondienst. De werkzaamheden die wij u op deze manier aan kunnen bieden, variëren van reparaties van een prothese tot het digitaal vervaardigen van CAD/CAM kroon- en brugwerk. Naast dat we volledige werkstukken voor u kunnen maken, komt het ook voor dat een deel van het techniekwerk door onze technieker vervaardigd wordt en het resterende werk afgemaakt wordt door een externe tandtechnieker.

Ingekochte tandtechniek
Tandtechnisch werk kan gedeeltelijk of in zijn geheel ingekocht worden bij externe tandtechnische laboratoria. Elk tandtechnisch laboratorium biedt een eigen pakket van werkstukken aan. Zo heeft het ene laboratorium zich gespecialiseerd in orthodontische werkstukken en houdt het andere laboratorium zich enkel bezig met het vervaardigen van prothetische werkstukken. Doordat deze subspecialisaties bestaan, kunnen kwalitatief hoogwaardige werkstukken tegen aantrekkelijke prijzen gemaakt worden. Bij de keuze voor een tandtechnisch laboratorium houden we rekening met kwaliteit, communicatie, bereikbaarheid en prijs.

Uw technieknota
Bij grote tandtechnische werkstukken is het gebruikelijk vooraf een begroting uit te brengen. Deze begroting wordt met zorg door ons voor u samengesteld. Nadat u goedkeuring heeft gegeven, kunnen wij samen met de tandtechnieker voor u aan het werk. Nadat het werkstuk naar tevredenheid is afgeleverd ontvangt u via Netpoint de nota. Deze nota is opgebouwd uit het honorarium van de tandarts en de techniekkosten. De techniekkosten kunnen vermeld worden onder Q-codes, maar ook als kosten tandtechniek. De Q-codes verwijzen naar techniek in eigen beheer en ‘kosten tandtechniek’ zijn de kosten die een extern tandtechnisch laboratorium maakt. In onderstaande link ‘Tarief Tandtechniek Eigen Beheer’ vindt u geldende Q-codes met bijbehorende tarieven.