=

Klachten

Alle medewerkers van GTR Tandartsen doen hun uiterste best u naar tevredenheid te helpen. Heeft u toch een klacht? Laat ons dat dan weten. Wij zullen ons best doen om uw klacht zorgvuldig met u te bespreken. Mogelijk is er sprake van een misverstand en kan dat in een gesprek opgelost worden. Het is ons streven om uw klacht samen met u in goede harmonie op te lossen. Indien u uw gegevens en aard van de klacht aan ons laat weten via info@gtrtandartsen.nl of per telefoon op 0165-382992 dan neemt onze klachtenfunctionaris uw klacht in behandeling.

Volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WCKZ) is een zorgverlener verplicht een klachtregeling aan te bieden waar u terecht kunt met uw klacht. Deze klachtenregeling heeft GTR Tandartsen ondergebracht bij de KNMT.