=

Uitschrijven

GTR tandartsen behoudt zich het recht voor om patiënten die gedurende een periode van 24 maanden niet meer onder behandeling c.q.  controle van GTR tandartsen staan, uit het bestand van GTR tandartsen te verwijderen. Een mogelijk gevolg is dat deze patiënten met een pijnklacht niet meer door GTR tandartsen worden behandeld, maar worden doorverwezen naar de dienstdoende tandarts elders in de regio. Indien u zich wilt uitschrijven vragen wij u een getekende verklaring af te geven of ons een e mail te sturen, waarin staat dat u toestemming geeft uw dossier aan derden beschikbaar te stellen.

Aansprakelijkheid

Waak zelf over uw eigendommen. GTR Tandartsen is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan/van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om uw eigendommen niet onbewaakt achter te laten.

Zakelijk

GTR Tandartsen werken volgens de Wet op de Privacy.

De betalingsvoorwaarden zijn de standaard voorwaarden van de KNMT. Een afschrift treft u aan in de wachtkamer. Op verzoek kunt u een afschrift verkrijgen

Kopienota’s kunt u bij de balie opvragen.

Het niet nakomen van financiële verplichtingen kan leiden tot uitschrijving uit het bestand van GTR Tandartsen, waarbij de verplichting tot betaling blijft bestaan. Uiteindelijk bieden wij de openstaande nota’s aan een incasso bureau aan welke namens ons de nodige procedures gaat volgen, uiteraard is dit voor rekening van de patiënt.

Alle tandartsen van GTR tandartsen zijn lid van de KNMT en staan geregistreerd in het BIG-register (Wet beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). De tandartsen staan vermeld in het KRT register (Kwaliteits register Tandartsen).

Tot slot

Graag zouden wij vanuit de patiënten ook suggesties, ideeën of op- en aanmerkingen ontvangen naar aanleiding van een behandeling, de wachtkamerinrichting, de praktijkorganisatie of andere zaken welke uw aandacht hebben.