=

Betalen en Tarieven

Voor de facturatie en inning van declaraties maken wij gebruik van Netpoint.  Dit bedrijf is hierin gespecialiseerd en werkt voor duizenden medici. U ontvangt onze nota dus via Netpoint. Het is belangrijk dat u zich houdt aan de betalingstermijn van 30 dagen zoals vermeld op de nota. Dit om onnodige rente- en incassokosten te voorkomen.

Heeft u vragen over uw nota, neem dan contact op met Netpoint via telefoonnummer: 0900-687 64 68 (€ 1,00 per gesprek). Netpoint is te bereiken op werkdagen van 09:30 uur tot 12:00 uur en van 13:30 uur tot 16:30. Ook kunt op de website www.uwdeclaratie.nl 24 uur per dag en 7 dagen per week terecht met vragen over uw ontvangen declaratie.

Een nieuw origineel van uw rekening kunt u aanvragen via de www.uwdeclaratie.nl. De betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Breda onder nummer 25/2008

 

De rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat kan verschillen per tandartsenpraktijk.

Bekijk hier uw factuur uitgelicht!

Tarieven

Bekijk hier een overzicht van alle Tarieven. Deze worden jaarlijks vastgesteld.