=

Spoedgevallen

Dit zijn nabloedingen (na het trekken van kies of tand), ongevallen, abcesvorming (dikke wang/lip).

Indien u onverhoopt te maken mocht krijgen met een spoedgeval kunt u overdag altijd direct de praktijk bellen. Wacht daar niet mee! In een aantal gevallen voorkomt directe hulp later veel complicaties (bijvoorbeeld bij een uitgeslagen tand). Buiten de praktijkuren kunt u altijd de praktijk bellen; u krijgt dan via de telefoonbeantwoorder het telefoonnummer te horen van de dienstdoende tandarts. Zijn of haar telefoonnummer wordt genoemd op het antwoordapparaat van de dienstdoende tandarts.

Luistert u alstublieft altijd de volledige band af!

Is er sprake van minder dringende klachten (zoals een gevoelige tandhals, een gebroken vulling of losse kroon etc. ) dan is er geen sprake van spoed en vragen wij u te wachten tot de normale openingstijden. Wij zullen altijd proberen u zo spoedig mogelijk te helpen. Indien de praktijkdrukte behandeling op dezelfde dag niet toe mocht laten, plannen wij u op een later tijdstip in. Dit zal altijd in goed overleg gebeuren. Wij vragen dan uw begrip hiervoor.

Is uw prothese gebroken of kapot? Breng deze dan ’s morgens voor 10:00 uur in de praktijk; u heeft deze dan in principe dezelfde dag (rond 15.00 uur) nog terug! Verzekeraars vergoeden reparaties en aanpassingen aan een volledige prothese volledig. Mogelijk gaat dit ten koste van uw jaarlijks eigen risico.

Voor aanvullende actuele informatie over spoedeisende klachten verzoeken we u naar de COVID-19 Corona pagina te gaan